DC-DC高壓電源 輸入電壓24V高壓電源
DC-DC高壓電源 輸入電壓24V高壓電源

產品特性

 高效率;

 高輸出電壓穩定性;

 輸出電壓的線性和深度調制;

 短路以及過流保護;

 關閉時泄漏電流低;

 輸入電壓:24v;

 調節方式:0 ~ 5V或10kΩ的電位器;

 關斷控制;

 成本低;

 恒流輸出(HXHV24V6KVC1MAW);

 充電電容器(HXHV24V6KVC1MAW);

 負壓輸出;

說明書預覽

說明書預覽

庫存:20 個

產品介紹

產品簡介:

 該系列的高壓電源模塊有兩種模式,DC-DC轉換以及AC-DC轉換。高效地將低直流電壓轉換為高直流電壓。可廣泛應用于工業測量、控制、能譜分析、醫療設備、環境監測等方面。

產品參數:

 高效率;

 高輸出電壓穩定性;

 輸出電壓的線性和深度調制;

 短路以及過流保護;

 關閉時泄漏電流低;

 輸入電壓:24v;

 調節方式:0 ~ 5V或10kΩ的電位器;

 關斷控制;

 成本低;

 恒流輸出(HXHV24V6KVC1MAW);

 充電電容器(HXHV24V6KVC1MAW);

 負壓輸出;

產品說明書下載:

DC-DC系列型號 說明書 參數概述 輸入電壓 輸出電壓 內部參
考電壓
最大輸
出電流
輸入控
制電壓
輸出電壓上
升沿時間
產品尺寸 連接方式
HXHV24V1KV1MAW 24V ~ 1kV@1mA 23V ~ 25V 1kV 5V 1mA 0 ~ 5V 30mS 82×55×28 引線
HXHV24V2KV1MAW 24V ~ 2kV@1mA 23V ~ 25V 2kV 5V 1mA 0 ~ 5V 30mS 82×55×28 引線
HXHV24V3KV1MAW 24V ~ 3kV@1mA 23V ~ 25V 3kV 5V 1mA 0 ~ 5V 30mS 82×55×28 引線
HXHV24V4KV1MAW 24V ~ 4kV@1mA 23V ~ 25V 4kV 5V 1mA 0 ~ 5V 30mS 82×55×28 引線
HXHV24V5KV1MAW 24V ~ 5kV@1mA 23V ~ 25V 5kV 5V 1mA 0 ~ 5V 30mS 82×55×28 引線
HXHV24V6KV1MAW 24V ~ 6kV@1mA 23V ~ 25V 6kV 5V 1mA 82×55×28 引線
HXHV24V6KVC1MAW 24V ~ 6kV@1mA
恒流輸出電荷電容器
23V ~ 25V 6kV 5V 1mA 0 ~ 5V 30mS 82×55×28 引線
HXHV24V7KV1MAW 24V ~ 7kV@1mA 23V ~ 25V 7kV 5V 1mA 0 ~ 5V 30mS 82×55×28 引線
HXHV24V8KV1MAW 24V ~ 8kV@1mA 23V ~ 25V 8kV 5V 1mA 0 ~ 5V 30mS 82×55×28 引線
HXHV24V9KV1MAW 24V ~ 9kV@1mA 23V ~ 25V 9kV 5V 1mA 0 ~ 5V 30mS 82×55×28 引線
HXHV24V10KV1MAW 24V ~ 10kV@1mA 23V ~ 25V 10kV 5V 1mA 82×55×28 引線
HXHV24V10KV2MAW 24V ~ 10kV@2mA 23V ~ 25V 10kV 5V 2mA 100×70×30 引線
HXHV24V15KV1MAW 24V ~ 15kV@1mA 23V ~ 25V 15kV 5V 1mA 140×100×55 引線
HXHV24V20KV1MAW 24V ~ 20kV@1mA 23V ~ 25V 20kV 5V 1mA 82×55×28 引線
HXHV24V30KV1MAW 24V ~ 30kV@1mA 23V ~ 25V 30kV 5V 1mA 140×100×55 引線
HXHV24VN1KV1MAW 24V ~ 1kV@1mA
負電壓輸出
23V ~ 25V -1kV 5V 1mA 0 ~ 5V 30mS 82×55×28 引線
HXHV24VN2KV1MAW 24V ~ 2kV@1mA
負電壓輸出
23V ~ 25V -2kV 5V 1mA 0 ~ 5V 30mS 82×55×28 引線
HXHV24VN3KV1MAW 24V ~ 3kV@1mA
負電壓輸出
23V ~ 25V -3kV 5V 1mA 0 ~ 5V 30mS 82×55×28 引線
HXHV24VN4KV1MAW 24V ~ 4kV@1mA
負電壓輸出
23V ~ 25V -4kV 5V 1mA 0 ~ 5V 30mS 82×55×28 引線
HXHV24VN5KV1MAW 24V ~ 5kV@1mA
負電壓輸出
23V ~ 25V -5kV 5V 1mA 0 ~ 5V 30mS 82×55×28 引線
HXHV24VN6KV1MAW 24V ~ 6kV@1mA
負電壓輸出
23V ~ 25V -6kV 5V 1mA 82×55×28 引線
HXHV24VN7KV1MAW 24V ~ 7kV@1mA
負電壓輸出
23V ~ 25V -7kV 5V 1mA 0 ~ 5V 30mS 82×55×28 引線
HXHV24VN8KV1MAW 24V ~ 8kV@1mA
負電壓輸出
23V ~ 25V -8kV 5V 1mA 0 ~ 5V 30mS 82×55×28 引線
HXHV24VN9KV1MAW 24V ~ 9kV@1mA
負電壓輸出
23V ~ 25V -9kV 5V 1mA 0 ~ 5V 30mS 82×55×28 引線
HXHV24VN10KV1MAW 24V ~ 10kV@1mA
負電壓輸出
23V ~ 25V -10kV 5V 1mA 82×55×28 引線
HXHV24VN10KV2MAW 24V ~ 10kV@2mA
負電壓輸出
23V ~ 25V -10kV 5V 2mA 100×70×30 引線
HXHV24VN15KV1MAW 24V ~ 15kV@1mA
負電壓輸出
23V ~ 25V -15kV 5V 1mA 140×100×55 引線
HXHV24VN20KV1MAW 24V ~ 20kV@1mA
負電壓輸出
23V ~ 25V -20kV 5V 1mA 140×100×55 引線
HXHV24VN30KV1MAW 24V ~ 30kV@1mA
負電壓輸出
23V ~ 25V -30kV 5V 1mA 140×100×55 引線

產品展示:

       

下一篇:沒有了
展開
高h玩弄花蒂尿出来